Matrikkelsøket er under omskriving pga. endringer i Matrikkel-api.
Inntil ny versjon er oppe og kjører må man benytte matrikkelsøket i energimerkesystemet.
Vi beklager ulempene dette medfører.

Matrikkelsøk for SIMIEN

1. Velg kommune, fyll ut gards-/bruks-/seksjons-/festenr eller adresse og trykk 'Søk i matrikkelen'.
2. Velg aktuelle bruksenheter i listen med søkeresultater og trykk 'Last ned data for valgte bruksenheter'

Søkekriterier Søkeresultater (bruksenheter)
Fylke:
Kommune: